Goigs a Sant Eudald, patró de Ripoll (Ripollès, Girona)

GOIGS A LLAOR DEL GLORIÓS MÀRTIR SANT EUDALD, PREVERE, PATRÓ DE RIPOLL ON ES VENEREN LES SEVES SAGRADES RELÍQUIES DES DE L'ANY 978.

Reliquiari de Sant Eudald a Ripoll

Puix sou de tot aquest poble
devotament invocat:
Sant Eudald, o màrtir noble,
sigueu-nos sempre advocat.
...
Per Patró va proclamar-vos
aquesta Vila Comtal,
com tribut d'amor cabdal
bella església va ofrenar-vos;
dintre una arca molt preciosa
vostre cos és venerat.
...
Puix sou en el cel immoble
eternament coronat:
Sant Eudald, o màrtir noble,
sigueu-nos sempre advocat.

Edició del 2011


Edició del 1983

Edició recent sense data

Edició del 1972


Edició del 1972

Edició del 1972

Edició del 1949

Edició del 1936

Edició del 1935

Edició del 1863

Edició del 1730. Font: Biblioteca de Catalunya.

Edició antiga que no posa la data

Capella de Sant Eudald al Monestir de Ripoll
Foto de Josep Xavier Sánchez

.

Comentaris