Goigs a la Mare de Déu d'Altura. Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS DE LA MARE DE DÉU D'ALTURA QUE CANTA LA DEVOTA CONFRARIA DELS FADRINS DE LA PARROQUIAL ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ D'ALTURA. La seva festa és el 8 de setembre.


De Sant Julià Protectora
us aclama nostra ventura:
Deu-nos gràcia, Senyora,
Oh!, Mare de Déu d'Altura.

Dels segells n'és el major
ser d'Altura aclamada;
doncs sou de gràcia colmada
en l'altura del Senyor
tan gran és el vostre amor
més que tota creatura.
...
La pietat dels fadrins
per Patrona us prengué
per Mare us conegué
en l'any de mil set-cents
engatjant-se a ser agents
de la Confraria pura.

Doncs sou nostra Protectora
us aclama nostra ventura:
Deu-nos gràcia, Senyora,
oh!, Mare de Déu d'Altura.Agraeixo a mn. Josep Maria Torras l'aportació d'aquests Goigs

Església de Sant Julià d'Altura a Sabadell
Foto: Carlos Iborra


Comentaris