Goigs a sant Julià. Sant Julià d'Altura a Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS CAVALLER SANT JULIÀ QUE ES VENERA EN LA PARROQUIAL ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ D'ALTURA DEL TERME DE SABADELL I BISBAT DE BARCELONA*.
*Actualment Bisbat de Terrassa.


Sant Julià l'Hospitalari, que es celebra el 12 de febrer.

Puix a prop del Salvador
goseu d'eterna dolçura,
pregueu, Julià, al Senyor
per tots els veïns d'Altura.

De pares nobles nasquéreu,
comtes i gents principals,
i en virtuts angelicals
des de xic sempre cresquéreu;
per ço el maligne esperit
temptar-vos sempre procura.
...
Del desert vos desvià
vostre amic Sant Amador,
i en l'hospital us posà
per provar més vostre amor,
aquí vostra caritat
donà salut sens mesura.

Patró d'aquesta parròquia,
advocat mot singular
socorreu aquells qui us clamen
en tota necessitat;
encalceu-nos del Senyor
contrició i amargura.

Puix de Déu esteu gosant
en el cel amb gran dolçura,
Pregueu, Julià, al Senyor
per tots els veïns d'Altura.

Edició del 1954
Agraeixo a mn. Josep Maria Torras l'aportació d'aquests Goigs

Comentaris