Goigs a sant Sebastià. La Selva de Mar (Alt Empordà, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS MARTIR SANT SEBASTIÁ QUE SE VENERA EN LA CAPELLA DE LA SELVA DE MAR.

Sant Sebastià

Virtut, Noblesa y valor
puix en vostre cor sobrá:
Siau nostre defensor,
Martir Sant Sebastià.

De Pare fill de Narbona
y de Mare Milanesa,
Vostre naixament abona
ser de crescuda Noblesa,
per lo qual lo Emperador
vos elegí Capitá.
...
Tot el Poble de la Selva
venera a esta Capella
y a Vos per Patró tant Noble
fent tants miracles en ella:
ahont per Vos Nostre Senyor;
exten sa liberal ma.

Sebastiá gran Protector
deslliuráunos Soberá
del contagiós ardor
y altre tot mal inhumá:
Siau nostre defensor
Martir Sant Sebastiá.


Església de Sant Sebastià, antiga parròquia de Sant Esteve de la Mata, de la Selva de Mar.
Foto: Jordiavus.


Comentaris