Goigs a sant Lluc, patró dels artistes.

GOIGS EN LLOANÇA DE SANT LLUC EVANGELISTA, PROTECTOR DELS QUI CONREEN LES BELLES ARTS. LA SEVA FESTA: EL 18 D'OCTUBRE.

Sant Lluc evangelista

De la llum que al món floria
n'heu estat paladí ardit:
Iconògraf de Maria,
consagrat per l'Esperit.

De la pau brolla la vida,
la ciència i les arts.
Tanta amor que l'ha bastida,
i els camins hi van, tan rars!
Bell escalf Antioquia
va donar al vostre vagit.
...
Mostra d'art i de cultura,
també els Goigs pouen en vós:
Als Amics que en tenen cura
doneu llarg vostre socors.
Bell llegat que ens ennoblia
mai no caigui en trist oblit.
...
Graveu ferma l'alegria
dins el cor de cada nit:
Iconògraf de Maria,
consagrat per l'Esperit!Sant Lluc ens presenta amb molta delicadesa els trets de la grandesa i la formosor espiritual de Santa Maria. Possiblement per això se'l considera com a pintor de la Mare de Déu, no tant de manera material, sinó més aviat de forma literària i teològica. En qualsevol cas, el seu Evangeli és importantíssim com a fonament escripturístic de la doctrina mariològica i de la devoció personal i popular cap a la Mare de Déu i també com a font d'inspiració per a l'art cristià. Cap personatge de la història evangèlica -fora de Jesús, clar- és descrit amb tant d'amor i d'admiració.
—extret de "Jesús de Nazaret" de José María Casciaro—

.

Comentaris