Cobles a la Mare de Déu del Carme. Santa Maria del Mar de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

COBLAS EN ALABANSA DE NOSTRE SENYORA DEL CARME. COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. SANTA MARIA DEL MAR. BARCELONA.

Mare de Déu del Carme a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Foto: Lleo Puig.

Vos que sou Reyna Carmelitana
que als vostres Fills saludau,
vos sou la guia de la anima mia
y de tots los devots christians.

Ave Maria, sou concebuda
sense pecat original.

Vos sou la guia de la anima mia
y de tots los devots christians,
sou coronada Verge sagrada
de dotse estrellas molt brillants.

Sou coronada Verge sagrada
de dotse estrellas molt brillants,
tots los Angels y Arcangels
á vostres plantas van cantan.

Tots los Angels y Arcangels
á vostres plantas van cantan,
be sabeu vos Verge Maria
que tots los devots defensau.

Be sabeu vos Verge Maria
que tots los devots defensau,
tots los que portan lo escapulari
tenen defensa natural.

Tots los que portan lo escapulari
tenen defensa natural,
tots los dimecres y disaptes
al Purgatori devalláu.

Tots los dimecres y disaptes
al Purgatori devallau,
á buscar aquellas animetas
que donan á las vostras mans.

A buscar aquellas animetas
que donan á las vostras mans,
y las pujeu dalt á la Gloria
y al vostre fill las presentau.

Y las pujeu dalt á la Gloria
y al vostre fill las presentau,
lo vostre fill ab la cara alegre
se las ne puja al seu Palau.

Lo vostre fill ab la cara alegre
se las ne puja al seu Palau,
ara direm un Pare nostre
per los que estan en pecat mortal.

Ara direm un Pare nostre
per los que estan en pecat mortal,
y tambe una Ave Maria
per los que estan agonisant.

Dient una Salve á la sobredita Imatge se guanyan 360. dias de Indulgencia. concedits per los Bisbes de Catalunya.


Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Comentaris