Goigs a l'apòstol sant Simó "el zelota"

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS APOSTOL DE JESUCRIST SANT SIMON. QUE SE CELEBRA LO DIA 28 DE OCTUBRE.

Sant Simó apòstol

Puig que devant del Senyor
tenim tant gran advocat:
Oiu Apostol sagrat
los suspirs de nostre cor.

Vostra Patria singular
fou en Caná Galilea,
y lo parentiu, sens par
de la Verge gracia plena;
y del mateix Jesucrist
de tot lo mon Redemptor.
...
Alcansan vostra protecció
los que están atribulats,
altres en las tempestats
vos veneran Protector;
siáunos á tots bona guia
devant de Deu nostre Senyor.

Puig que sou gran defensor
en tota necessitat:
Oiu Apostol sagrat
los suspirs de nostre cor.


Per distingir-lo de Simó Pere, va ser anomenat el Cananeu o el Zelota.
Els dos noms deriven del terme hebreu qana, que indica el moviment polític dels zelotes i que va ser traduït erròniament com a "provinent de Canà" o "de Canaan". Sembla que Simó pertanyia al grup de zelotes que lluitaven per la independència d'Israel quan s'uní al grup de Jesucrist.

.

Comentaris