Cobles a la Mare de Déu dels Tossals. Capolat (Berguedà, Barcelona).

COPLES A LA MARE DE DÉU DELS TOSSALS

Mare de Déu dels Tossals abans de la restauració
Foto: Diputació de Barcelona

Oh Verge dels Tossals
Reina i Senyora
Siau de nostre poble
La protectora.

De dalt d'aquestes serres
Dolces mirades
Dirigiu als pastors
i a ses remades.

Beneiu nostres cases
treballs i terres
Feu que regnin les paus
morin les guerres.

Feu que la fadrinalla
vagin al temple
Feu que viudos i viudes
donguin exemple.

Feu que les donselletes
sian ben castes
Els marits i mullers
de bones pastes.

Manteniu sempre ferma
nostra esperansa
Fer caritat als pobres
sia d'usansa.

Vos sou la nostra Mare
de Déu sou Filla
Mare del Fill de Deu
del Cel pubilla.

Vos foreu coronada
per mans d'angels
Cantan als vostres peus
tots els arcangels.

Puig sabem que vos plauen
cants d'alegria
Accepteu eixes coples
Verge Maria.

Després d'aquest desterro
cants de victoria
Cantarem oh gran Reina
dalt de la gloria.


Font: rostoll.cat


Santuari de la Mare de Déu dels Tossals, als 1445 m. d'altitud. Es troba en estar ruïnós i tot i així el 15 d'agost s'hi celebra l'aplec, molt concorregut pels berguedans. La imatge de la Mare de Déu és una talla de fusta del s. XIV que s'hi puja el dia de l'aplec des de la parròquia.
Foto i més informacions: Conèixer Catalunya

Campanar al costat del santuari, signe de la devoció viva que hi ha.
Foto: Josep Camprubí

Parròquia de Sant Martí de Capolat, d'on pertany el santuari dels Tossals.
Foto: Jordi Domènech


Comentaris