Goigs a sant Cristòfol

GOIGS DEL GLORIÓS SANT CRISTÒFOL MÁRTIR.

Sant Cristòfol

Puig de Deu sou tan amat
Y gosáu de son repós;
Siau lo nostre advocat
Sant Cristófol gloriós.

Se monstrá tan lliberal
Ab Vos la naturalesa
Que en estatura y puresa
Feu no tingueseu igual;
Pregáu al Deu eternal
Se nos mostre piadós.
...
Eix poble que aquí postrat
Publica vostra virtut,
Per Vos espera salut
Miraulo ab pietat;
Lliuraunos de tempestat
En tot donaunos socós.

Puig gosa vostre bondat
Del celestial repós.
Siau lo nostre advocat
San Cristófol gloriós.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Comentaris