Goigs a santa Cristina. Corçà (Baix Empordà, Girona).

GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE, Y MARTYR SANTA CHRISTINA LOS QUALS SE CANTAN EN LA SUA CAPELLA, Y SE VENERAN LA SUAS SANTAS RELIQUIAS EN LA VILA DE CORZÀ.

Santa Cristina, verge i màrtir

Christina Verge molt Santa
patrona de esta terra,
vullaunos sempre guardar
de fam peste, y de guerra.

En edad de onze anys
Comensareu ab firmesa
á servir al Omnipotent,
conservant vostre pureza,
procurant à tota teza,
patir treballs en la terra.
...
En Palermo vostre cos,
sabem es molt venerat,
y en Corzà tenim de vos
reliquia de gran quilat,
lloem la Divina Bondad,
per tal prenda verdadera.
...

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Ermita de Santa Cristina al terme de Corçà
Foto: Jaume CP BCN
Foto: Josep Maria
Retaule de Santa Cristina (s. XV), procedent d'aquesta ermita
i conservat al Museu d'Art de Girona.


Comentaris