Goigs a sants Llucià i Marcià, màrtirs. Vic (Osona, Barcelona).

GOIGS A LLOANÇA DELS SANTS LLUCIÀ I MARCIÀ PATRONS DE LA CIUTAT DE VIC.

Sants Llucià i Marcià

Per herència i per corona
ja que Déu se us ha donat:
Màrtirs Sants, honor d'Ausona,
protegiu nostra ciutat.

La negror del paganisme
la visquereu prepotents,
i us llenceu d'abisme a abisme,
del mal fent-vos instruments.
Déu qui al pecador perdona
compassiu us ha mirat.
...
La vostra urna és la nostra arca
presidint l'expandiment
ciutadà i de la comarca
dins l'exil del món present:
Cap a Déu que el premi us dóna
feu-lo sempre orientat.

És gloriosa la corona
que us ceneix l'eternitat:
Màrtirs Sants, honor d'Ausona
protegiu nostra Ciutat.


Uns altres Goigs als patrons de la ciutat de Vic

Comentaris