Goigs a sant Roc

GOIGS DEL GLORIÓS SANT ROCH, ADVOCAT CONTRA LO CONTAGI Y PESTILENCIA.

Sant Roc.
Va ser un pelegrí occità que va anar a Roma i va tenir cura de malalts de pesta (s. XIV).

Tal es vostra santedat
sant Roch, príncep de excel·lencia,
que se os ha dat potestat
de curar la pestilencia.

Fóreu de molt alt llinatge
y Senyor de Montpeller,
dirigint vostre viatge,
servint al Deu verdader;
Y fóreu de Ell tan amat
com ho diu la experiencia.

Tals foren les vostres obres,
(segons publica la gent)
que partíreu entre pobres
riquesas d'or y d'argent:
Restant Vos sols confiat
en la santa Providencia.
...
Puig tenim tal advocat,
fent dels pecats penitencia;
serém per ell deslliurats
de contagi y pestilencia.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Edició de 1659. Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris