Goigs a sant Moisès

GOIGS EN LLAHOR DEL GRAN PROFETA, LEGISLADOR Y LLIBERTADOR DEL POBLE DE ISRAEL SANT MOISÉS. QUAL FESTA CELEBRA LA ESGLESIA EN LO DIA 4 DE SETEMBRE. COMPOSTS PER UN ESTUDIANT DE TEOLOGÍA. Any 1870.

Moisès baixant les Taules de la Llei

Puix que os escollí 'l Senyor
Per salvar al poble hebreu,
Venturós Moisés, sigueu
Nostre gran llibertador.

Amram y Jocabet son,
De la tribu de Leví
Los que Deu volgué escollí
Pera posarvos al mon:
Per se un jorn del poble seu
Lo capdill y salvador.
...
En fí apres d' quarant 'anys
De caminar pel desert,
Després de haverne sofert
Fadigues, penes y afanys
L'esperit vostre entregueu
En los brassos del Creador.


Comentaris