Goigs a sant Simeó Estilita

GOIGS EN LLAHOR DE SANT SIMEÓ, ESTILITA ANACORETA. QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA EN LO DIA 5 DE JANER. Composts per F. S. Any 1871.

Sant Simeó Estilita

Oh portentós heremita!
Admiració de la gent,
Daunos Simeó Estilita
Vostr' esperit penitent.

En los confins de Cilicia
Y en la vila de Sisán
Nasquereu portentós Sant;
Desde la vostra puericia
Fins al traureus Deu del mon
Fou vostra vida un portent.
...
¡Oh Sant! pregau al Senyor
Pera que 'ns jutgi ab bonesa,
Puix no pot nostra flaquesa
Practicar vostre rigor:
Feu que ara durant la vida
Servim á Deu humilment.Comentaris