Goigs a la Mare de Déu del Bon Part. Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA QUE BAIX LO TITOL DEL BON-PART ES VENERADA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANTA MARIA DEL MAR.

Mare de Déu del Bon Part

A qui vostra ajuda implora
may acudiu ab retart:
Verge santa del Bon-Part
siau nostra protectora.

Parir los Fills ab dolor
formá part de la sentencia,
que per sa desobediencia,
doná á Eva lo Criador;
de tal castich lo rigor
á tota mare atortora.
...
Lo dolor que no probáreu
quan parireu en Betlem,
cerca de Jerusalem
en lo Calvari apuráreu,
quant per fills nos acceptáreu
al sernos corredemptora.
...
Puig voleu ser invocada
ab aqueix titol gloriós,
en Vos trobian lo socós
la partéra y la prenyada;
una y altre deslliurada
felisment sia en sa hora.
...

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Comentaris