Eucaristia


"En l'Eucaristia aprenem a veure la profunditat de la realitat. El pa i el vi es transformen en el Cos i Sang de Crist, que es fa present en el seu camí pasqual cap al Pare: aquest moviment ens introdueix, en cos i ànima, en el moviment de tota la creació cap a la seva plenitud en Déu". —La llum de la fe, núm. 44, Papa Francesc—.

La festa del Corpus (del Cos i la Sang de Jesucrist) és el diumenge després de la Santíssima Trinitat, dues setmanes després de la Pentacosta.

SANTA MISSA

ADORACIÓ EUCARÍSTICA

COMUNIÓ

GOIGS: Veure els Goigs de Dijous Sant a la pàgina dedicada de Goigs de Setmana Santa.
.

Comentaris