A Jesús per Nadal. Poema-oració de Joaquim Ruyra


Oh Jesuset de Nadal,
tendre infantó de Betlem,
a tots els que us adorem
deslliureu-nos de tot mal.
Mostreu-nos el camí ral
que a la llum eterna guia,
i, perquè no errem sa via
dins l'aire mundà, boirós,
acomboieu-nos amb Vós,
entre Josep i Maria.

.

Comentaris