Goigs al beat Ramon Llull


Amb vostra veu encesa
de divina veritat,
dau amor, dau saviesa,
oh sant amic de l'Amat.

Convertit de vida impura,
preniu bon començament
per seguir la via dura
de Jesús en creu sofrent:
Déu vos dóna fortalesa
pel futur apostolat.
...
De la llengua catalana
sou espill i forjador;
de la fe ben cristiana
Mestre sou i defensor.
Siau sempre la grandesa
del poble per vós honrat.

Des de la Terra Promesa
siau força en el combat.
Dau amor, dau saviesa,
oh sant amic de l'Amat.

PREGUEM: Jesucrist, ver Déu i ver home, per qui tant treballà el vostre amic, el Beat Ramon Llull, perquè per tot el món fóssiu conegut i amat, feis que tot allò que ell començà per l'Església arribi a bona fi, i que tots els qui volem esser amadors vostres quan vulguem foc, anem al seu cor per encendre les llànties, quan vulguem aigua, anem als seus ulls que decorren de llàgrimes i, si volem pensaments d'amor, prenguem-los en les cogitacions dels seus llibres, puix els escriví per a glòria i coneixement de Vós, el seu Amat, que viviu i regnau pels segles dels segles. Amén.Imatge de Ramon Lull a la Universitat de Barcelona.
Popularment, no oficialment, se'l considera beat i inclús màrtir.
Foto: Dr. Manuel


Comentaris