Goigs als Sants Pastors de Betlem.

GOIGS DELS SANTS PASTORS, JOSEPH, ISAACH, Y JACOB, QUE ADORAREN Á JESUS EN LO PESEBRE, LOS COSSOS DELS QUALS SE VENERAN EN LEDESMA, BISBAT DE SALAMANCA, DESDE LO ANY 960. SA FESTA EN LO 29 DE DESEMBRE.Puig foreu del Salvador
los primers adoradors.
Alcanséunos Sants Pastors
humilitat y fervor.

Cumplintse las profecias,
de Betlem prop lo portal
nasqué fet home mortal
lo Verb, suspirant Messias,
que del Cel las gerarquias
adoraren per Señor.

Josep, Isaach y Jacob
estavau de nit vetllant
y los remats observant
de la torre de Heder prop,
quant se'us presentá de cop
Gabriel ab grant resplandor.
...
En lo Cel prop del Senyor
gosáu dels eterns honors:
Alcanséunos sants Pastors
fe, esperanza y diví amor.Comentaris