Poema de Nadal: Dins la Cova.


Jo vull dins l'embranzida
de l'ideal més fi,
forjar una nova vida
dintre d'un bell camí;
i amb alegria nova
pregar a tots els humans:
Veniu, i dins la Cova
ens sentirem germans.

Any 1964.
Poema de Montserrat Pujol (1897-1988).

Comentaris