Goigs a sant Joan Baptista

GOIGS DE LA DEGOLLACIÓ DE S. JOAN BAPTISTA, LA QUE CELBRA LA IGLESIA EN LO DIA 29 DE AGOST.

Sant Joan Baptista

De Jesucrist Precursor
Profeta y Mártir sagrat:
de la impurésa al pecat
alcansaunos gran horror.

Per lo Angel ja anunciada
fóu la vostra concepció,
y la santificació
ans de náixer heu lograda;
fóu lo món admirador
de vostra nativitat.
...
Vostre cap Roma venera
ab singular devoció;
vostres restos ab rahó
Génova en honrar se esmera,
y en altres llochs ab amor
los guarda la cristiandat.

Puig de impuresa lo horror
vostra mort ha ocasionat:
Baptista de Deu amat
dáunos ajuda y favor.


Comentaris