Goigs a sant Ramón Nonat. Portell (La Segarra, Lleida)

Sant Ramón Nonat

Puig que tanta gran virtut
Déu del cel vos ha donat:
vullaunos donar salut,
Pare sant Ramon Nonat.

Vostre neixement benigne
fou en lo lloch nomenat
de Portell, en la Sagarra,
que us tenen per advocat:
alcansaunos, puig sóu digne
de gosar qui us ha creat,
que ens dóna salut y vida,
Pare sant Ramon Nonat.
...
Sempre lo darrer diumenge,
que d'Agost és nomenat,
vostra festa és celebrada
ab molt gran solemnitat:
de gent d'Urgell y Sagarra,
y de tot lo arquebisbat,
venen ab grans prometenses
a Vos, sant Ramon Nonat.
...
Suplicamvos, gloriós
Pare sant Ramon Nonat,
que de tot mal perillós
guardéu, quan seréu cridat.


Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística.

Agraeixo a Joan B. Tarrés l'aportació d'aquests Goigs.


Sant Ramón Nonat
capella de sant Sever de Barcelona

Convent de sant Ramón

Ermita de sant Ramón a Portell
Foto de Julio M. Merino

Interior de l'ermita
Foto i més informació: Conèixer Catalunya

Comentaris