Goigs a la Mare de Déu del Claustre. Solsona (Solsonès, Lleida)

GOIGS, QUE SE CANTAN A NOSTRA SENYORA DELS CLAUSTROS DE SOLSONA, PERA REMEY DE NOSTRAS NECESSITATS. (Any 1696)


Maria Reyna sagrada,
de vostres devots Patrona
remediaunos advocada
de les Claustres de Solsona.

Remediau à nostres danys,
y treballs Verge sagrada,
y à nostres mals, y afanys
per la santa Embaxada,
que de Deu fonch enviada
en vostra santa persona.
...
Remediau Reyna dels Angels
per la Assumpciò sagrada,
sobre los Sants, y Arcangels
sou en los Cels exalçada,
y de Deu sou coronada
de la Imperial Corona.

Pus sou de virtuts dotada,
remediaunos prest Senyora,
Patrona intitulada
de la Ciutat de Solsona.

Edició del 1696

Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris