Goigs a la Mare de Déu de la Salut. La Garriga (Vallès Oriental, Barcelona)

GOIGS EN LLAHOR DE NOSTRA SENYORA DE LA SALUT QUE'S VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE DE LA GARRIGA.


Puix que sou font abundosa
de gracia, vida y virtut:
Verge y Mare gloriosa
alcanseunos la salut.

Clarament representada
sou en l'antich Testament
com dòna predestinada
per lo nostre salvament;
esperansa de la gent,
refugi del mont perdut.
...
Altar propi vos dedica
La Garriga poble fiel
que vostras glorias publica
com Reyna de terra y cel;
a qui'us venera ab tant zel
doneuli auments de virtut.
...
Puix que la gracia abundosa
per Vos, Maria, ha vingut:
Verge y Mare gloriosa
alcanseunos la salut.


Església "nova" de Sant Esteve de La Garriga.
Foto i més informació: Conèixer Catalunya
Retaule de Sant Esteve, a l'església de la Doma de La Garriga
Foto: Wikipedia

Interior de l'església de Sant Esteve de La Garriga

Comentaris