Goigs a la Mare de Déu del Miracle. Riner (Solsonès, Lleida)

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL MIRACLE PER LA ESCASÉS DE AYGUA.

Mare de Déu del Miracle

Dels afligits alegria,
y cami dels desviats:
del Miracle Verge pia
donaunos pluja als sembrats.

En vostra Imatge Sagrada
te lo Poble de Rine,
y comarca collocada
la esperansa de son bé;
Ni es vana, pues cada dia
per vos quedan consolats.

Cuant estaba inficionat
aquest Pais de la pesta,
vostre Retrato Sagrat
á dos Noys se manifesta,
y que lo mal cessaria,
los diu, cessant las maldats.
...
Ja que tan poder teniu
ab Jesus Omnipotent,
donaunos pluja, y veniu
á amparar la pobre Gent:
Aixis est Terme ho confia
mogut dels favors pasats.

Ja que lo nom de Maria
vol dir Cofre de pietats:
Del Miracle Verge pia
donaunos pluja als sembrats.Agraeixo a Joan B. Tarrés l'aportació d'aquests Goigs.

Altar del Miracle de Riner
Foto: Panisa


Comentaris