Goigs als Sants Innocents. Peramea (Pallars Sobirà, Lleida)

GOIGS DELS SANTS MARTIRS INNOCENTS, QUE CANTAN EN SA CAPELLA DE PERAMEA, LA QUAL Y SA COMARCA EN TEMPS DE SEQUEDAT EXPERIMENTA DE DITS PATRONS, LO PUNTUAL ALIVIO.

El Rei Herodes i la matança dels Innocents.

Puig del Rei la tiranía
vos maná matar Infants;
ajudaunos cada dia
Gloriosos màrtirs sants.

Los savis Reis d'Orient
quan hagueren vist la Estrella,
partiren en continent
á visitar la Doncella,
per adorar lo Messias
alegres i triomfants.
...
Per sa infinita bondat
nos ha fet Deu merces tantas,
y en aquesta Vila ha dat,
estas Reliquias tant Santas;
veneremelas nit y dia
adorant los Cossos Sants.

En totas necessitats
ajudau als quius reclaman,
socorreu als desamparats
quan vostre favor demanan,
sou també la llum y guia
dels pobres peregrinants.
Església de Sant Cristòfol de Peramea, on es veneren relíquies dels Sants Innocents i en el seu honor es fa la Festa Major d'Hivern de Peramea. Foto: jqmj.


Comentaris