Goigs a santa Margarida. Caputxines de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE STA. MARGARIDA, VERGE I MÀRTIR. TITULAR DEL CONVENT DE LES RR. MM. CAPUTXINES DE BARCELONA. L'ESGLÉSIA CELEBRA AQUESTA FESTA EL DIA 20 DE JULIOL.

Santa Margarida d'Antioquia
Vós florireu com la rosa
del jardí celestial:
Margarida bondadosa
deslliureu-nos de tot mal.

Vareu nèixer amb riquesa
però sense Jesucrist,
submergida en l'orfanesa
que per tots aixó és molt trist;
una dona bondadosa
us breçava, maternal.
...
Són les monges Caputxines
que us tenen a l'altar;
ara roses, ara espines
l'oració de l'esperar
aquesta hora portentosa
de la pau celestial.

Flor gentil d'escabellosa
que guardeu aquest casal:
Margarida bondadosa
deslliureu-nos de tot mal.


Monestir de Santa Margarida la Reial de les Clarisses Caputxines de Barcelona.
Foto: Google Maps


Comentaris