Goigs al Sant Crist. Manacor (Mallorca).

GOIS DEL SANT CRISTO DE MANACOR

Altar del Sant Crist a l'església de Manacor

Amant á Jesús de cór,
amám sa séua figura
Tenguèm per vos grán ventura
sánt Cristo de Manacòr.

A qui vos mira enterníu,
mirant-vos ab devociò;
¡quin amor, quina passiò
per mi mostráu y sufríu!
amb sa sánc me redimíu;
y no amb pláta, ni amb ór.

Es cáp teníu inclinád
davés nóltros pecadors,
y perque espérèm favors,
ubêrt teníu es costád:
bén clár mos heu demostrád
s' amòr del vóstro bón cór.
...

Font: Biblioteca de Catalunya


Sant Crist de Manacor. Retall d'una foto de Robert Raczka.

Vista de Manacor amb l'Església de Nostra Senyora dels Dolors "l'Església Gran" en primer terme. Foto: Ralf Roletschek.Comentaris