Goigs al Sant Crist de la Pobla de Claramunt (Anoia, Barcelona)

GOIGS DE LA MILAGROSA IMATGE DEL SANT CHRISTO DE LA POBLA DE CLARAMUNT.

Detall del Sant Crist de la Pobla de Claramunt
Foto: festacatalunya.cat

Puix estàu en Creu clavàt
per remey del Pecador;
ohìu nostra necessitat
Christo nostre Redemptor.

Fonch tant gran fort lo torment,
que sentireu dins del Hort,
ab suor molt vehement
las agonìas de mort:
Plorèm tots ab plor molt fort,
puix patiu per nostre amor.
...
Contemplèm vostra figura
posada dalt en la Creu,
ahont diguereu ab dolçura,
Parce, Parce, Pare meu:
Digàm tots ab dolor greu,
misericordia Senyor.

Puix escampareu la Sanch
per lo Poble pecador;
ohìu nostra necessitat
Christo nostre Redemptor.

Font: Biblioteca de Catalunya

Els claus i la roba recorden els models romànics, mentre que el cap ja té l'expressió del gòtic. Foto: festacatalunya.cat.

Façana de l'església parroquial de Santa Maria
Foto: Pedro Salcedo i Vaz

Comentaris