Divino de la Passió i Mort de Jesucrist

DIVINO DE LA PASSIO, Y MORT DE CHRISTO NOSTRE SR.

Calvari. Catedral de Segòvia. Foto: Josep Maria.

Vull començar en nom de Christo,
de lo que puch saber dictar
ò! bon Jesus Pastor Divino
llicencia me vullau donar:
Sols peraque puga cantár
la vostra Passió Socrosanta,
los torments, penas, y dolórs
que patíreu per nostre amór.

Vull començar ab mon espacio;
pera tractár de Vostre amór,
quant agenollát estávau
dintre del hort, ò gran Senyor!
Postrát oravau ab fervor,
y fonch tant gran vostra agonía,
que la terra regáreu suant
ab abundancia de aygua, y sanch.
...

Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris