Goigs al Sant Crist de Nostra Senyora del Coll. Convent de Valldonzella de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS AL SANT CHRISTO DE NOSTRA SENYORA DEL COLL, LOS QUALS CANTAN SOS CONFRARES, EN LO ALTAR NOVAMENT ERIGIT EN LO REAL CONVENT DE VALLDONSELLAS.


Puix ab afecte piadòs
aqui estáu tant veneràt,
perdonàu nostre pecat
Sant Christo miraculòs.

Esta Sagrada Figura
ja difunta os representa,
y palida nos ostenta
à la millor hermosura:
Y al Esperit victoriòs
del Sagràt Cos separàt.
...
La Iglesia de Valldonsellas,
es Cel de vostra hermosura
gosant de tanta ventura
en una de sas Capellas:
Nou Iubileu molt preciós,
la devociò ha despertàt.
...

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

El Convent de Valldonzella ha passat per diverses ubicacions en la història fins a l'actual Monestir de Sarrià-Sant Gervasi. No sé a quina ubicació estava en el moment d'elaborar-se aquests Goigs. He suposat per la manera que estan fets els Goigs que pot tractar-se de la següent tercera ubicació.

El tercer emplaçament del Convent de Valldonzella. Prop de l'antic Carrer Ponent (avui s'anomena Joaquin Costa). Va ser destruït a la Setmana Tràgica del 1909. La imatge és del 1909, poc abans de la destrucció. Historia del Monestir de Santa Maria de Valldonzella a monestirs.cat.

De l'antic monestir només en resta aquest arc d'entrada al Carrer de la Verge, al Raval de Barcelona. Fotos: monestirs.cat.


Comentaris