Goigs al Sant Crist de Martorell (Baix Llobregat, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DE LA PRODIGIOSA IMATGE DEL SAN CRISTO DE LA VILA DE MARTORELL. 

El Sant Crist de Martorell a l'altar dels Dolors cap al 1912.
L'església va ser destruïda el 1936. Foto: Fons Salvany.

Martorell que ab tal tresor
te miras condecorat;
suplicamvos, Redemptor,
perdoneu nostre pecat.

En casa Presas trobaren,
vostra divina figura,
y's judica que formaren
los àngels vostre hermosura;
pues sens saber altra autor
allí foreu encontrat.

A Martorell descubriren
eix tresor tant sens exemple,
ab gran professó partiren
per col·locarlo en son temple;
en camaril de primor
foreu alli col·locat.
...

Font: Biblioteca de Catalunya


Sant Crist actual a l'església de Martorell
Foto: Fernando Melendo

Església de Santa Maria de Martorell. Foto: Enric.


Comentaris