Afectes al Santíssim Misteri. Sant Joan de les Abadesses (Ripollès, Girona).

AFECTES DEL PECADOR ARREPENTIT A CHRISTO SACRAMENTÁT EN LA IMATGE DEL SANTISSIM MISTERI DE SANT JOAN DE LAS ABADESSAS, EN LO CAMP DE LO QUAL SE CONSERVAN INCORRUPTAS DES DEL ANY 1251, UNAS PRODIGIOSISSIMAS FORMAS CONSAGRADAS QUE SE VENERAN AB SINGULAR DEVOCIÓ EN LA INSIGNE Y SECULAR IGLESIA COLLEGIATA DE DITA VILA.

Grup escultòric del Davallament o del Santíssim Misteri (1251)
Monestir de Sant Joan de les Abadesses
Foto: PMRMaeyaert

Ay ay de mi
Jo las culpas cometí;
Y vos voleu
Satisfer per mi, Deu meu!

A vos suspiro
Jesus meu crucificat,
Perque me miro
De grans culpas carregát;
Que desditxát fuí,
Quant jo vos ofenguí.
...
Lo Christiá
Per aprofitar lo dia,
Ja trobará
En esta lletra la guia;
Aquesta sia
Comensar en lo matí.

Font: Biblioteca de Catalunya

Cada segon diumenge de setembre, Sant Joan de les Abadesses s'engalana per celebrar la festa que commemora el Santíssim Misteri. És l'únic dia de l'any que l'Eucaristia es posa al cap del Crist del Davallament romànic.
Foto: monestirsantjoanabadesses.cat


Clica a sobre per a veure-ho més gran


Comentaris