Divino a la Passió de Crist

DIVINO A LA PASSIO DE CHRISTO SENYOR NOSTRE AL TO DEL CONTRAPÁS LLARCH. 


Pecador tingas esmena,
tingas dolor.
del Redemptor sempre Pecat.

Per ton pecat
seràs castigat,
si dell no tens dolencia
per ton pecat
seràs castigat,
si no confessas la veritat,
mira no viscas descuydat!
Grans treballs Christo passava,
per salvar los pecadors.
...
De bon cor demano perdò
al Rey de la Gloria,
De bon cor demano Perdo.
Jo Pecador. De bon cor...

Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris