Goigs al Sant Crist de la Sang (en castellà). Maó (Menorca).

GOIGS A LO IMATGE DE LA PRECIOSISSIMA SANCH DE JESU-CHRIST DEL HOSPITAL, DE MAHO, PER TOTS LOS SEUS DEVOTS I BENEFACTORS.

L'actual Sant Crist de la Sang de Maó, conjunt escultòric fet per Waldemar Fenn l'any 1941. Foto: Joana Mulet.

Pues que sois mi redentor,
y viene mi alma llorosa;
por vuestra Sangre preciosa
Misericordia, Señor.

Muchas veces liberal,
distes sangre al cruel baldón,
siendo su primer raudal
allà en la Circuncision:
Por ese primer dolor
perdonad mi vida ociosa.
...
Desde este Trono sagrado,
en ese sacro Hospital,
nos franqueays con agrado
el remedio universal:
Por lo que, con grande amor
os dice mi alma gozosa.
...

Font: Biblioteca de Catalunya

El 18 de març de 1772 es va fundar la Confraria de la Preciosíssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Maó, coneguda popularment com La Sang. Va néixer entorn de l’oratori dedicat a La Sang que es trobava dins l’Hospital de Caritat de Maó, actual geriàtric municipal, situat al Cos de Gràcia.
La seva funció era la d'assistir econòmicament i espiritualment als usuaris de l’Hospital de Caritat, que era propietat de la Universitat de Maó. Així mateix, entre les seves obligacions, estava la d’acompanyar al patíbul als condemnats a mort i procedir al seu enterrament, tasca que feien vestits de sac (vestit de penitent).
Actualment és la Confraria de Setmana Santa més antiga de Maó i participa de les processons del Diumenge del Ram i del Sant Enterrament el Divendres Sant i organitza la processó de la Sang del Dijous sant. En la seva funció social encara manté el seu caràcter assistencial als més necessitats.
—informació extreta del facebook del Museu de Menorca—


Església de Sant Josep de Maó on actualment està el Sant Crist de la Sang. Es troba al costat de l'actual Hospital Geriàtric Municipal, que abans era l'Hospital de Caritat de Maó on hi havia l'oratori dedicat a "La Sang". 
Foto: Gabino Bolívar Subirats


Comentaris