Goigs al Sant Crist de Camps. Fonollosa (Bages, Barcelona).

GOIGS QUE SE CANTAN DEVANT DE LA PORTENTOSA IMATGE DE CHRISTO CRUCIFICÁT EN LA IGLESIA DE STA. MARIA DE CAMPS.

A Camps (Fonollosa) s'hi venerava una imatge gòtica del Sant Crist que va ser destruïda el 1936. Actualment hi ha una còpia.

Digám tots ab gran dolor
á Jesus en Creu clavát:
Misericordia Senyor
perdonau nostre pecát;
Misericordia Senyor
à nostra necessitat.

Mirém en un pla clavada
de Deu Home la escultura,
molt feament aborrada,
que apenas te figura
tal affecte pecador
has tu en un Deu causát.
...
De Sanch copiosos rams
vostra Imatge derramá,
donantli titol de Camps,
à Camps lan dada alentant,
perque son Poble ab fervor,
seus mostra mes obligat.

Puix sou nostre Redemptor
que tant vos avem costát,
Misericordia Senyor..

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Festa de la Santa Creu de Camps: Els orígens de la festa major de Camps es lliguen a la festivitat del cicle religiós relacionada amb el dia de la Santa Creu, advocació venerada a l'església de Santa Maria. Actualment l'Associació Cultural i Recreativa de Camps s'encarrega de la seva organització i programació d'actes, que varien en funció de les possibilitats. 

Aquesta festivitat es celebra litúrgicament el dia 3 de maig. També s'anomena festa del panet. Actualment per fomentar la participació popular s'ha traslladat al cap de setmana més proper a la data del 3 de maig. La festa dura un dissabte i un diumenge. El dissabte s'organitza teatre, torneig de futbol, jocs de cucanya i berenar amb coca i xocolata. A la nit ball. El diumenge es fa missa solemne amb el cant dels Goigs al Sant Crist pel cot del poble, i a la sortida, repartiment de panets o panellets beneïts, vermut i concert. A la tarda ball de festa major al casal del poble.
A l'interior de l'església de Camps es conserven les restes -les mans- d'una antiga imatge del Sant Crist de Camps, obra del gòtic primitiu, que fou localitzada a la capella de Sant Esteve de Camps el 3 de febrer de 1585. Aquest Sant Crist fou destruït durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939). El Crist era una gran obra del gòtic primitiu que representava la figura del Crucificat vençut per la mort. La peça la trobem documentada ja el 3 de febrer de l'any 1585, quan en Joan Coma deixa per escrit que els seus hereus hauran de pagar 6 rals quan es restauri la peça. No queda molt clar però, si la troballa de la imatge es produí a l'interior o exterior del temple, doncs els més vells de la zona ofereixen testimonis diferents, encara que és segur que fou gràcies a uns bous de Cal Coma. Actualment, en una de les capelles de l'església hi ha una reproducció de l'original Sant Crist cremat per la Guerra Civil, del qual només es conserven les mans guardades en una urna dins la capella.


Comentaris