Oració a santa Caterina de Siena (s. XIX)

ORACIÓ DEVOTA Á SANTA CATARINA DE SENA, DE LA TERCERA ORDRE DE N. P. .S. DOMINGO, PARTICULAR ADVOCADA DELS MORIBUNDOS PER ALCANSAR EN LA HORA DE LA MORT LA INESTIMABLE DITXA DE REBRER AB VERDADERA CONTRICIÓ LOS SANTS SAGRAMENTS Y MORIR EN GRACIA DE DEU.

Santa Caterina de Siena

Deu vos salve hermosa flor de puresa, exemplar de paciencia y advocada mia especialíssima, que unida ab vostre Espós Jesús ab ardentíssim amor, alcansáreu moltas vegadas á pérfidos y obstinats pecadors en la hora de la mort la gracia de una verdadera contrició; vos demano humilment per aquella gloria, ab la que vos ha honrat vostre Espós Celestial, y per aquell amor ab lo qual estiguereu sempre unida ab éll, que me alcanseu, especialment en lo últim moment de la mia vida, amargas llágrimas de mos pecats, lo consol de rebrer los Sants Sagraments, y la gracia especial de una verdadera contrició, perque així puga després glorificar ab Vós á vostre amantíssim Espós Diví per tota la eternitat en la Benaventuransa de la gloria. Amen.


Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.


Comentaris