Goigs a sant Eliseu profeta

GOIGS DEL GLORIOS SANT ELISEU PROFETA Y SEGÓN PATRIARCA DELS CARMELITAS.

El profeta sant Eliseu

Puig vostre nom Salvador
vol dir y Salut de Déu:
Gloriós profeta Eliseu
siau nostre protector.

De Abélmeula natural
foreu y fill de Safat,
vivíau vos ocupat
en tota feyna rural,
de puresa virginal
essent perfet guardador.

Un dia estabau llaurant
quant Sant Elías passá,
ab sa capa os abrigá,
y vos al mateix instant
pares y terras deixant,
lo seguíreu ab fervor.
...
Dels Carmelitas honor
y pare de élls venerat:
Oíu Profeta sagrat
als que os demanan favor.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera extret del bloc bibliogoigs


Comentaris