Goigs al Sant Crist de l'Empar. Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS DEL ST. CRISTO DEL AMPARO, QUE SE VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT BALDIRI DE LA VILA DE SENBOY DEL LLOBREGAT.


Puix en creu estáu clavat
per remey del pecador;
perdonáu las nostras culpas,
misericordia, Senyor.

Vos, Deu meu, per enriquirnos,
ja tinguereu de baixar
del seno del Etern Pare
en aquest mon de treballs:
ahont vostra sanch derramáreu,
prenda de infinit valor.
...
Quant en aqueix arbre os miro,
y aquí los brassos oberts,
nos cridáu á penitencia
de tots nostres desacerts:
Gran error sería lo nostre,
sino deyam de bon cor.
...
Per vostra sanch preciosa,
per vostres treballs y afronts;
perdonáu las nostras culpas,
misericordia, Senyor.


Creu actual a l'església de Sant Baldiri
Foto: Jose Antonio Sanchez

Església de Sant Baldiri a Sant Boi de Llobregat, anomenada "la Catedral del Baix Llobregat".
Foto: José Prieto.

Comentaris