Goigs al Sagrat Cor de Jesús. Moià (Moianès, Barcelona).

COPLAS QUE SE CANTAN EN LA OCTAVA DE CORPUS EN LA NOVENA DEDICADA AL SAGRAT COR DE JESÚS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA IL·LUSTRE Y REAL VILA DE MOYÁ, BISBAT DE VICH. Año 1882.

Sagrat Cor de Jesús

Puig que un incendi de amor
dins de vos está reclós;
Dulcíssim Cor de Jesús,
inflameu lo nostre cor.

Sant Joan en profecía
á Gertrudis li va dir
que per lo temps á venir
vostre amor sens' mostraria,
perque s' manifestaria
al mon aqueix gran tresor.

De flamas tot rodejat
lo gran amor esplicau,
la creu y espinas mostrau
ab la llaga del costat;
tot ho causa lo pecat
contra vos, Deu y Senyor.
...

Font: Manel Callao al bloc l'Aventura gogística.Comentaris