Goigs a sant Isaac monjo i màrtir a Còrdova

GOIGS DEL GLORIOS MARTIR S. ISAACH MONJU. SE CELEBRA Á 3 DE JUNY.

Sant Isaac de Còrdova és un dels 48 màrtirs de Còrdova del segle IX.

Ab santa devoció
Cantem tots ab alegria,
Protegiunos nit y dia
Sant Isaach nostre patró.

Sou Andaluz Cordobés
De Illustre sanch española,
Y per medi de una bola
Deu lo Cel os té promés.
Instruit ab perfecció
Tinguereu escribanía.
...
En Tábanos vau entrá
Per monju servint á Deu,
Y allí exemple doneu,
De ser un fiel Cristià.
Vos foreu un monju bò
Y molt devot de Maria.
...Comentaris