Goigs a la Creu o Peiró de la Fàbrica. Forcall (els Ports, Castelló).

GOCHOS EN ALABANÇA DE LA CREU O "PEIRÓ DE LA FÀBRICA" DE FORCALL.

Creu o Peiró "de la Fàbrica" a Forcall

Creu en terra destrossada:
carinyosos t'ham alssat.
Novament, esta vegada,
Creu sagrada has triumfat.

Com bandera sacrosanta
s'alsse dreta esta Creu,
i aureole en llum santa
al qui passe i la veu.
Sigues per tots venerada,
oh sinyal de Cristiandat!
...
Chesucrist que uberts els brassos
mos mireu des d'esta Creu:
dirichiu els nostres passos
ara i sempre, arreu, arreu.
Nostra vida coronada
sigue per la Trinitat.

Lletra de mn. Santiago Casanova i Giner


Peiró "de la Fàbrica" al costat de l'ermita "la Consolacioneta" i prop de l'ermita gran de La Consolació a la Carretera de Morella (Forcall).
Foto: Google Maps.


Comentaris