Himne a la Mare de Déu de Valldeflors. Tremp (Pallars Jussà, Lleida).

HIMNE CONMEMORATIU QUE'S CANTARÁ EN LA GRAN ROMERIA QUE TREMP Y TOTA LA CONCA FARÁN Á LA VERGE DE VALL DE FLORS, LO DIA 9 DE OCTUBRE DE 1904.

Mare de Déu de Valldeflors

A vostres peus, Verge Santa,
sa fé la Conca avuy canta
oh Verge de Vall de Flors.
Que la Conca es de Maria
ho cantarém nit y dia;
acceptau los nostres cors.

A la Verge Inmaculada
en la cinquantena anyada
de sa gran Definició,
cridém fort ab fé sencera
com un chor la Conca entera
xafeu l' infernal Dragó.
...
Benehiu oh gran Madona
la comarca que avuy dona
á vostre cor rich plaher;
Benehiu oh dolsa Mare,
á nostre Santíssim Pare
nostre aymat Pio desé.
...


Església de Santa Maria de Valldeflors a Tremp. Foto: PMRMaeyaert.


Comentaris