Goigs als màrtirs sant Joan i sant Pau. Les Llosses (Ripollès, Girona).

GOIGS EN ALABANSA DELS GLORIOSOS MARTYRS SANT JOAN, Y SANT PAU, QUES VENERAN EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANTA MARIA DE LAS LLOSSAS. BISBAT DE VICH.

Els màrtirs sant Joan i Pau de Roma

Pues teniu tal potestat,
quel Cel obriu, y tancau,
guardaunos de tempestats
Martyrs Sants Joan, y Pau.

En Roma noble Ciutat
nasquereu; Patria ditxosa!
y à Constancia poderosa
servireu ab llealtàt;
pero de sa Magestàt
los grans bens despreciau.
...
Baix vostra protecció
se posa tot aquest Poble,
oferint son cor immoble
en vostra Veneraciò
ab certa persuasiò,
que per ell à Deu pregau.Comentaris