Goigs al Sant Crist de la Grua. Montmeló (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS EN LLAHOR DEL SANT CHRIST DE LA GRUA QUE 'S VENERA EN MONTMELÓ. Any 1890.

Sant Crist de la Grua a Montmeló. Tal com canten els Goigs va ser portada per sant Vicenç Ferrer en la seva predicació per terres catalanes. La Creu va quedar-se a Montmeló després del gran miracle que hi va haver.
Retall d'una foto del bloc Tribuna del Berguedà.

Puig que sou nostre Patró
y tant nos afavoriu;
Als vallesans que us adoran
sant Christ de la Grua ohiu.

Quan de la regió vehina
lo gloriós Vicens Ferrer
á sembrar llevor divina
vingué al catalá terrer,
portava per companyó
aqueix sant Christ compassiu.

Sermoneja en tot paratje
l' Apòstol valenciá
mostrant la sagrada Imatge
al Rosselló y l' Ampurdá;
ab ella devalla al Plá
del Vallès ab gran gentiu.
...


Capelleta del Sant Crist de la Grua a Montmeló.
Foto: Miquel vico.


Foto: Ramon Solé


Comentaris