Goigs a sant Climent. La Selva, a Navès (Solsonès, Lleida).

GOIGS DE LLOANÇA DE SANT CLIMENS PATRÒ DE LA SELVA

El Papa sant Climent I (sant Climens) 

Des del cel amb alegria
puix regneu eternament.
Socorreu-nos nit i dia
Papa i màrtir Sant Climens.

De la nació romana
sou sant benaventurat
en convertir gent pagana
haveu molt temps empleat;
predicant amb energia
la Llei de l'Omnipotent.
...
Puig al cel gosant de glòria
i de Déu favors teniu,
teniu dels devots memòria
i als quins supliquen oïu
i als quins sou Patró i guia
socorreu-los piament
pregant per tots nit i dia
Papa i màrtir Sant Climens.

Font: Montse Pujadas Rosich


Comentaris