Goigs al Sant Crist de Malgrat de Mar (Maresme, Barcelona).

COBLAS EN LLAOR Y GLORIA DEL SANT CRISTO DE MALGRAT, PER ALCANSAR SA MISERICORDIA.

Sant Crist actual a l'església de Sant Nicolau de Malgrat de Mar.
El 1936 l'església fou incendiada i saquejada, i van desaparèixer els objectes de més valor: l'orgue, dues custòdies i la Creu a la que es refereixen aquests Goigs. Foto: Alberto-g-rovi

Puig que amor tant vos provoca,
que sufriu ab gran paciencia
ab qui en Malgrat vos invoca
usau, Senyor, de clemencia.

Per salvar al pecador
vostre Cos y Sanch donáreu,
ab ardent excés de amor
á la mort vos entregáreu;
los nostres pecats borráreu,
donantnos del cel la herencia.
...
Visitan los cristians
en Malgrat vostra figura,
dau als malalts y als sants,
á uns salut á altres ternura;
merescám allá en la altura,
gosar de vostra presencia.

Puig quel perdonar vos toca
per divina providencia:
ab qui en Malgrat vos invoca
usau, Senyor, de clemencia.


Font: Biblioteca de Catalunya

Església parroquial de Sant Nicolau de Malgrat de Mar.
Foto: alberto-g-rovi.


Comentaris