Goigs al Sant Crist de l'Agonia. Mataró (Maresme, Barcelona).

GOIGS A LA DEVOTA IMATGE DEL SANT CHRISTO, QUE BAIX LO TÍTOL DE LA AGONÍA, SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE S. JOAN DE MATARÓ.

Sant Crist de l'Agonia a l'església de Sant Joan Bosco de Mataró.
Acollida de nous germans de la Confraria.
Foto: Setmana Santa Mataró.

Digám tots ab gran dolor,
á Jesús en Creu clavát:
Misericordia, Senyor,
perdonáu nostre pecat.

Mirém en un pal posada
de Deu home la escultura,
tan feamént aborrada,
que apenas te figura:
Tal afecte pecador
has tu á ton Deu causát.

Mirém en lo Cap sagrát
agudas puntas marinas,
quel tenen tot barrinat
per ser tan malas espinas:
Tal corona de dolor
nostre mal pensar ha dat.
...
Puix de tots sou Salvador,
y tant vos havem costat:
Misericordia Senyor
perdonau nostre pecat.


Detall de la imatge del Sant Crist de l'Agonia
Foto: Facebook de la Confraria.


Comentaris