Goigs a sant Vicenç patró de Maià de Montcal (Garrotxa, Girona).

GOIGS A LLAOR DEL GLORIÓS SANT VICENÇ MÀRTIR PATRÓ DE MAIÀ DE MONTCAL.

Sant Vicenç, màrtir

Cristians sigueu atents:
escolteu les meravelles
del martiri que amb graelles
donaren a Sant Vicenç.

Nat a la Cèsar Augusta
entre íbers i romans
tasteu prest els cops de fusta
cap altiu, lligat de mans.
Dioclecià dictà pels vents
noves fresques, massa velles
i a València, per elles,
vau anar a sofrir turments.
...
Els veïns de tot Maià,
celebrant la nostra festa,
us preguem que ens deu la mà
per seguir la vostra gesta.
Als peus vostres, amatents,
els cors nostres fets estelles
volen ser corals anelles
per exemple de les gents.


La tornada dels Goigs és la mateixa dels anteriors, però les estrofes tenen lletra diferent...

Natural de Zaragoza
capital de Aragó,
y d'eix poble de Maià
tutelar y gran patró;
sou una de las estrellas
de la Iglesia resplandens,
persó patí en grahellas
son martiri Sant Vicens.
...


GLORIOSOS TRIUNFOS DEL GRAN DIACA, É INSIGNE MARTIR ARAGONÉS S. VICENT PATRÓ Y TUTELAR DEL POBLE DE MAYÁ. BISBAT DE GERONA.

Pues que no nega l' Señor
Lo que per Vos se li implóra,
De aquest Poble, que 'us adora
Siau, Vicent, Protector.

Noblesa la sang li dona,
Patria Huesca, un Bisbe Sant
Educació important,
L' Iglesia Diaca l' pregona:
Martir la Fe lo corona;
Apostol lo fa l' ferbor.
...
Sa reliquia Mayá adora,
Y sa anima triunfant
En lo Paradis regnant
Cuberta de glória mora:
Lo be de tots alli implora
Solicit intercessor.


Església parroquial de Sant Vicenç de Maià de Montcal
Foto: Josep Maria.


Comentaris