Goigs als sants Quirze i Julita. Pedret de Cercs (Berguedà, Barcelona).

GOIGS DELS GLORIOSOS MARTIRS SAN QUIRSE Y SANTA JULITA DE PEDRET.

Sants Quirze i Julita

Puig del Cel sou cortesans
Y de Deu tant estimats;
Sant Quirse y Santa Julita,
Siau nostres Advocats.

De noble sanch procreada
Julita il·lustre Matrona
La hermosa Ciutat de Iconia
Per patria á Quirs habeu dada,
D'assó quedará exaltada
En los climas apartats.
...
Sou singulars protectors
De Pedret y son veynat
Habentlos sempre curat
De Febres y de dolors;
Agrahits á tals favors
Sempre us' serem obligats.

Te Pedret un rich tresor
En sas reliquias sagradas
Que li fóren regaladas
Per un insigne Senyor
Ab viu goig y gran fervor
Adoremlas molt confiats.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera amb adaptació actual del text

Església preromànica (s. IX-X) de Sant Quirze de Pedret (Cercs).
Foto: Aniol.

Porta d'entrada a l'església. Foto: Aniol.

A l'interior s'han reproduït les pintures murals els originals de les quals es conserven a diferents museus.

Interior amb algunes pintures preromàniques
Foto i més informació: turismeberga.cat

Comentaris